• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

موفقیت سازمان‌ها در دستیابی به چشم‌انداز تبیین شده در گروی انجام صحیح و کارآمد مأموریت و استفاده موثر از منابع و امکانات است.

مأموریت راشاپویان شفا برای نیل به این اهداف به شرح زیر است:

– بهره‌گیری از دانش روزآمد مدیریت کسب‌وکار و پایبندی به اصول حاکم بر آن

– تجربه‌آموزی و استفاده از درس‌آموخته‌های قبلی سازمان و تعهد به حرکت در مسیر بهبود در کلیه امور محوله;

– برقراری ارتباطات اثربخش و مفید با ذینفعان، مشتریان، سازمان‌ها و ارگانهای مرتبط، شرکت‌های تأمین‌کننده و شبکه‌های توزیع در راستای ایجاد بستری مناسب جهت تأمین، بازاریابی و فروش کالاها و خدمات قابل عرضه;

– بهبود فضاهای انبارش و سامانه‌های کنترل و نظارت دقیق بر فرآیندهای تأمین و توزیع;

– تشکیل کمیته‌های تخصصی و سازماندهی منابع و مصارف کسب‌وکار از طریق آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد;

–  بسترسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب مطابق با استانداردهای پذیرفته شده مدیریت کسب‌وکار;

– ارزیابی دقیق عملکرد تیم‌های کاری و سرپرستان جهت بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی و ارتقای سطح کیفی خدمات ;

–  جمع‌آوری، دسته‌بندی، انبارش و استفاده هوشمند از اطلاعات و داده‌های ورودی به سازمان در زمینه‌های گوناگون;

– تدوین و به‌کارگیری چارچوب‌های عملیاتی طبق فرآیندهای تعیین شده; – تدوین و اجرای برنامه آموزشی جامع معطوف بر نیروی انسانی سازمان با هدف ارتقای توان کیفی و عملیاتی.