• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

سرعت و کیفیت بالا در ارائه خدمات توزیع اقلام پزشکی و بهداشتی مورد نیاز مردم به داروخانه و سایر پایگاه های فروش که جزء اصلی ترین ارکان شرکت راشا پویان شفا میباشد.