• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

تولید کالا در راستای ارتقا سطح سلامت عموم جامعه و همچنین تولید محصولات مصرفی مورد نیاز پزشکان و دندانپزشکان از فعالیت های جدی شرکت راشا پویان شفا می باشد.