• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

راشا پویان شفا سبدی متنوع از محصولات تخصصی پزشکی همچون محصولات بیهوشی و تنفسی-ضد عفونی کننده های دارای گرید بیمارستانی,انواع دستکش ها و ماسک ها و … را برای تأمین و تجهیز اقلام مورد نیاز بیمارستان ها در نظر گرفته است.