آموزش:

آموزش شرکت راشا پویان شفا با برقراری ارتباط موثر و سازنده با مراجع ذیربط به عنوان حلقه واسطی بین تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و اساتید دانشگاه‌ها در این حوزه‌ها عمل نموده تا قدمی تأثیرگذار در جهت نشر و توزیع دانش روز داشته باشد.

اسکرول به بالا