• تلفن: 01333333519
  • ایمیل: info@rashapouyan.ir
  • ساعات کاری: 20:30-8:30

پخش داروخانه ای

راشاپویان شفا با داشتن نمایندگی محصولات داروخانه ای و به طور ویژه محصولات تخصصی مراقبت از دندان اقدام به توزیع کالا در داروخانه ها و مراکز خرید بزرگ استان کرده است و به موازات آن اطلاع رسانی علمی به دندانپزشکان استان را سرلوحه کار خود قرار داده تا بتواند کاکردی موثر در افزایش سطح دانش و سلامت جامعه ایفا کند.